Drie Methoden Van de Installatie Ongeveer Damwanden

Damwanden zijn gemaakt van verbonden damwanden die lange stalen platen met een Z of U-vorm zijn. Deze palen onderling verbonden zijn om een gesloten wand maken. Damwanden worden vaak met elkaar verbonden in paren en geïnstalleerd met behulp van een van de drie methoden:

  • Trillen: dit is de meest voorkomende methode. De eerste Damwand van de wand is geïnstalleerd in de grond. Een trilblok met klem wordt naar de top van de tweede Damwand, die vervolgens wordt vergrendeld met de eerste Damwand bevestigd en de Damwand getrild in de grond.
  • Persen: damwanden kan ook worden geperst in de grond als geluidsoverlast en trillingen anders problemen zou veroorzaken. Dit vindt echter langer en is duur. De damwanden worden in de grond gedrukt door een hydraulische machine.
  • Opgraving: damwanden kunnen ook worden uitgegraven in de grond. Een lange sleuf gegraven die vervolgens wordt gevuld met cement bentoniet (een dunne betonslurry) te voorkomen dat de wanden instorten. De damwanden worden vervolgens geplaatst in de sleuf en het cement bentoniet laat uitharden.

(This article comes from Ballast Nedam editor released)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *